DU KAN GÖRA SKILLNAD – VISSELBLÅS!

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Vem kan visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Du som rapporterar kan vara anställd eller söka arbete. Du kan också till exempel vara delägare, praktikant, stå till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning samt stå till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

När ska du visselblåsa?

Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas. Du behöver inte ha bevis för din rapport, utan det räcker att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann. Rapporten får inte grunda sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i rapporten.

Hur gör jag för att visselblåsa?

Du lämnar din rapport genom E2Tekniks samarbetspartner Qnister, klicka här.Vill du i stället lämna din rapport muntligen kan du ringa till Qnister på 036-33 00 740 för att tala in din rapport. Vill du ha ett personligt möte, kan du ringa 036-33 00 741 för att boka lämplig tid. Lämnar du en skriftlig rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om vad som gäller för visselblåsning hos Qnister. Vill du veta mer om E2Tekniks arbete med visselblåsningsärenden kan du kontakta Annelie Andersson, annelie.andersson@elkedjan.se